SRC Belgesi nedir? SRC belgesi almak zorunlu mu?
(Sürücü)
Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren veya gösterecek olan sürücülerin AB uyum yasaları kapsamında alması zorunlu olan belgedir

SRC Belgesinin Farklı Çeşitleri Var mı ? , Hangi SRC Belgesini Almam Gerekiyor ?

Src1 belgesi ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI yapanlar için,

Src2 belgesi ŞEHİRLER ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI yapanlar için,

Src3 belgesi ULUSLARARASI EŞYA-YÜK TAŞIMACILIĞI yapanlar için,

Src4 belgesi ŞEHİRLER ARASI EŞYA-YÜK TAŞIMACILIĞI yapanlar için,

ODY Belgesi nedir? ODY belgesi almak zorunlu mu?

(Orta Düzey Yönetici)
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ODY Belgesinin Farklı Çeşitleri Var mı ? , Hangi ODY Belgesini Almam Gerekiyor ?

Ody1 belgesi ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI yapanlar için,

Ody2 belgesi ŞEHİRLER ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI yapanlar için,

Ody3 belgesi ULUSLARARASI EŞYA-YÜK TAŞIMACILIĞI yapanlar için,

Ody4 belgesi ŞEHİRLER ARASI EŞYA-YÜK TAŞIMACILIĞI yapanlar için,

ÜDY Belgesi nedir? ÜDY belgesi almak zorunlu mu?

(Üst Düzey Yönetici)
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve ve benzeri konumdaki veya bu ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ÜDY Belgesinin Farklı Çeşitleri Var mı ? , Hangi ÜDY Belgesini Almam Gerekiyor ?

Üdy1 belgesi ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI yapanlar için,

Üdy2 belgesi ŞEHİRLER ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI yapanlar için,

Üdy3 belgesi ULUSLARARASI EŞYA-YÜK TAŞIMACILIĞI yapanlar için,

Üdy4 belgesi ŞEHİRLER ARASI EŞYA-YÜK TAŞIMACILIĞI yapanlar için,